UNDER UPPBYGGNAD

 

IDÉN ÄR

Ett lotteri med 100 lotter

1000 kr kostar varje lott
Lotterna ska kunnas köpas direkt via VISA MASTERCARD,mm ( Postgirot)
10 lotter med vinst
1 Pris en NY MC (som du själv får välja)

mclotten@mclotten.se